Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 957
Raport Środowiskowy ~ Optymex Sp. z o.o.
Optymex Sp. z o.o.

Raport Środowiskowy

CSR- Biznes-Społeczeństwo-Środowisko

Optymex Sp. z o.o. firmą społecznie zaangażowaną

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.
Punktem wyjścia do budowania zrównoważonego biznesu jest stworzenie pozytywnej wizji, misji oraz polityki firmy i wynikającej z nich strategii – programu CSR
Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy, akceptacja społeczna, rozwijanie nowej działalności, inspirujące, atrakcyjne i innowacyjne wyroby oraz usługi (w tym ekoinnowacje), promocja zdrowia, zadowolenie klienta i pozycja najchętniej wybieranego pracodawcy to przykłady takich pozytywnych wizji i inicjatyw

Strategia CSR w P.W. Optymex Sp. z o.o. w znacznym stopniu oparta jest na osobistych przekonaniach i wartościach udziałowców.
Podstawowe wartości to: – uczciwość w biznesie,

 • doradztwo przy wyborze optymalnych dla klienta rozwiązań,
 • zrozumienie dla problemów i oczekiwań pracowników
 • poszanowanie środowiska naturalnego.

Spółka Optymex przystąpiła w dniu 04.09.2013r do realizacji projektu „Rozwiązania CSR w przedsiębiorstwie”
W ramach projektu do końca 2014roku przeprowadzono następujące działania:

 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej procesu FSC® oraz utrzymanie certyfikatu FSC® dla wyrobów produkowanych w przedsiębiorstwie
 2. audit wdrożonej procedury FSC®
 3. modyfikacja stanowisk pracowniczych tak aby stworzyć zespoły mieszane w zakresie wiekowym
 4. Przeprowadzenie szkolenia mającego podnieść świadomość wpływu każdego człowieka (pracownika) na otaczające go środowisko
 5. modernizacja hali produkcyjnej
 6. ocieplenie obiektu
 7. wymiana oświetlenia
 8. wymiana okien
 9. wykonanie nowej instalacji wyciągu trocin
 10. ogrzewanie hali

W ramach przeprowadzonych inwestycji uzyskano wymierne oszczędności finansowe, które wskazano w zamieszczonych tabelach.
O uzyskanych oszczędnościach energii cieplnej informuje zamieszczone świadectwo energetyczne modernizowanego obiektu

Biorąc jednak pod uwagę ogólne zasady działań CSR, oprócz wymiernych korzyści finansowych ważniejsze są uzyskane korzyści środowiskowe.
Zatrudnieni pracownicy „przeprowadzili się” do ogrzewanej, dobrze nasłonecznionej i świetnie oświetlonej hali dzięki czemu ich warunki pracy poprawiły się diametralnie. Spowoduje to z pewnością zwiększenie wydajności pracy a przede wszystkim zmniejszenie absencji pracowników spowodowanej problemami zdrowotnymi.
Nie bez znaczenia jest również aspekt związany z ogólnie rozumianymi standardami BHP. Praca w lepszych warunkach, przy dobrym oświetleniu, bez zapylenia znacząco wpływa na ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy.
Przeprowadzenie „eko-szkolenia” wyzwoliło w pracownikach poczucie dbałości o środowisko i uświadomienie, że nawet codzienne działania powodujące drobne oszczędności energetyczne dają w skali globalnej bardzo duże efekty. Uczy to każdego z nas, że środowisko to my i oprócz codziennego naturalnego korzystania z niego, musimy nauczyć się również o nie dbać.

Wprowadzenie działań CSR przyniosło jeszcze jedną , może najważniejszą korzyść jaką jest polepszenie ogólnego wizerunku firmy.
Wszyscy odwiedzający firmę goście, klienci i dostawcy zdecydowanie pozytywniej odbierają przedsiębiorstwo, które może pochwalić się nowoczesnym obiektem produkcyjnym. Jest to z pewnością wizytówka firmy, która daje realne zyski w postaci zaufania jakim darzą dobrze zarządzaną firmę klienci, pracownicy i lokalna społeczność.
W ramach działań CSR, firma ma możliwość posługiwania się certyfikatem FSC®, który informuje potencjalnego klienta o odpowiedzialnym podejściu zarządzających przedsiębiorstwem do problemów ochrony przyrody i świadomego gospodarowania surowcem drzewnym. Certyfikat FSC® podnosi prestiż firmy i daje możliwość zaistnienia jej na międzynarodowym rynku obrotu materiałem drzewnym.

Jak zatem widać działania CSR to nie tylko realne pieniądze ale przede wszystkim zrównoważone i szerokie podejście do tematu współpracy firmy ze społeczeństwem i środowiskiem.

 

Pliki do pobrania:

Wyliczenie oszczędności 2015

Wyliczenie oszczędności 2015

Świadectwo Energetyczne 2015 Optymex

Świadectwo Energetyczne 2015