Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/codestyling-localization/includes/idna_convert.class.php on line 957
Rozwiązania CSR w przedsiębiorstwie ~ Optymex Sp. z o.o.
Optymex Sp. z o.o.

Rozwiązania CSR w przedsiębiorstwie

Realizacja projektu współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

SwissContributionProgramme_logo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPTYMEX Sp. z o.o. w dniu 04.09.2013 podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Celem projektu pt. Rozwiązania CSR w P.W. OPTYMEX Sp. z o.o. jest wdrożenie rozwiązania społecznej odpowiedzialności biznesu z obszaru środowisko naturalne. Docelową grupą projektu jest środowisko, a poprzez to również ludzie.
W dniu 30.04.2013 Właściciele zaakceptowali strategię CSR, dostosowaną do skali małego przedsiębiorstwa. Nasza strategia CSR zawiera 8 celów:

 1. Redukcja zużycia energii elektrycznej na wyprodukowanie 1m3 wyrobu gotowego
 2. Redukcja zużycia energii elektrycznej na wyprodukowanie 1m3 wyrobu gotowego, polepszenie wydajności produkcji.
 3. Optymalne wykorzystanie surowca naturalnego – drewna- zagospodarowanie odpadów
 4. Korzystanie z drewna legalnego pochodzenia 
 5. Dzielenie się wiedzą ukrytą 
 6. Publikowanie raportu środowiskowego 
 7. Wzrost świadomości pracowników administracyjnych 
 8. Spełnienie wymagań prawnych


hala-optymexW ramach projektu przewidziana została realizacja czterech działań.
Działanie 1 – Cetrtyfikacja FSC®
Działanie 2 – Termomodernizacja hali produkcyjnej
Działanie 3 – Audyt Energetyczny
Działanie 4 – Przeprowadzenie przez pracowników gry komputerowej „EKO-BIURO”

Wdrażanie projektu zostanie zakończone w II kwartale 2014 r.

Oczekiwane rezultaty realizacji projektu w ramach strategii CSR:

 • Wprowadzenie do produkcji nowego wyrobu w postaci prefabrykatów struganych na potrzeby przemysłu meblowego
 • korzyści dla klientów: dostęp do certyfikowanego wyrobu FSC®, możliwość zakupu certyfikowanych wyrobów
 • posiadanie FSC® wywiera również nacisk na zarządzających lasami (dostawcę drewna) i zmusza do prowadzenia gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC®
 • zapewnienie miejsc pracy w miejscowości rolniczej
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ekologicznego korzystania ze środowiska, poprawy warunków BHP i pracy
 • poprawa systemu zarządzania firmą
 • korzystny wizerunek firmy
 • zwiększenie przychodów z produkcji nowego wyrobu
 • poprawa komunikacji społecznej
 • dostęp do światowych rynków poprzez zamieszczenie informacji o firmie w światowej bazie posiadaczy certyfikatu FSC®